Tag: Musabetsu-Ikaseya

Lén bóp vú tiền bối thích nhìn người khác cùng lớp

Lén bóp vú tiền bối thích nhìn người khác cùng lớp, dặm hoang vu không có bóng người, cuối cùng bị hải tặc phát hiện, một mình tôi ở trong rừng sâu trốn mấy trăm dặm, thiếu chút nữa bị bọn buôn lậu bắt được, nếu bị bắt, sẽ bị giết trong núi sâu rừng già mà không ai biết đến. Tôi đi trong rừng ba ngày ba đêm, lạc đường, không nước, không thức ăn, ngã quỵ, may được một ông già hái nấm trong rừng cứu sống,lấy đi "lần đầu" trước khi đi hẹn hòĐụ cô chồng lén chịch địt hiện tại hồi tưởng lại vẫn còn sợ. Bất quá tiền lương và tiền thưởng của tôi tự nhiên không ít, có thể nói đều là liều mạng để đổi lấy. Mạo hiểm