Tag: Ootsuki Hibiki

A A A! sướng quá rên la bên người tình để được tăng lương

A A A! sướng quá rên la bên người tình để được tăng lương, mình Tề Học Quy. – Tôi tin tưởng đồng chí Lương Thần. Phó ủy ban kỷ luật thành phố nói: – Mọi người có thể không biết, cắn răng rên la với giám đốc để giữ hạnh phúc đồng chí Lương Thần có thể nói là tiếng tăm thần thám lẫy lừng. Vụ án nào qua tay cậu ta đều được phá trăm phần trăm. Căn cứ vào điểm này, Phó bí thư Lưu và mấy thành viên tổ điều tra chúng tôi trộm nghĩ sẽ không có khó khăn gì, chỉ còn chờ đồng chí Lương Thần đem kết quả điều tra trình lên. Nghe xong những lời nói vủa Phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Vương, đám người Cổ Bình