Tag: Perv Mom – Kat Dior

niềm vui chủ tịch chén cấp dưới dâm đãng

niềm vui chủ tịch chén cấp dưới dâm đãng, Hehe… sư muội… muội cho ta mượn chút đi. Linh Nhi nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nàng của hắn mà thấy ghét trong lòng, nàng vẫn cố nhịn, rút ra một túi ngân lượng, lắc leng keng trước ánh mắt sáng quắc của Đỗ Tất Thư, nhưng khi hắn vừa cho tay ra chộp lấy thì đã bị nàng rụt về. Linh Nhi nhìn hắn, hắng giọng nói lớn: – Mượn tiền làm gì, huynh biết nhiều pháp thuật như vậy, có tự giác tu tiên môn phái không hả? Đỗ Tất Thư thở dài: – Mấy người biết đấy, theo như lệnh cũ của Thanh Vân, mỗi ngày quản lý cùng em dâu để kiếm tiền phàm là