Tag: Phang em

xin lỗi nhân tình gạ tình trong nhà hoang

xin lỗi nhân tình gạ tình trong nhà hoang, “Con có cách nào không? ” “Đưa cho con 100 triệu, trả thù anh cắm sừng khi đi làm về con sẽ mua chuộc chị Hương và bắt chỉ phải giữ kín miệng” “Ngay cả như vậy nếu cô ta vẫn không đồng ý thì chúng ta sẽ làm gì? ” “Chúng ta sẽ trả lương gấp đôi để giữ cho chỉ câm miệng. Con tin chắc là chỉ sẽ không dại gì để tuột mất cơ hội vàng này qua đi” Mẹ đẩy tôi ra và nói: “Cứ làm những gì con muốn, để mẹ vô tủ lấy tiền đưa cho con và con phải làm sao đó để chắc chắn là cô ta sẽ câm miệng lại”