Tag: PPPE-136

Bà mẹ trẻ con dâu muốn rời khỏi lấy đi \”lần đầu\”

Bà mẹ trẻ con dâu muốn rời khỏi lấy đi "lần đầu", khóa, cũng chính là người mà thằng Phúc bạn khá thân của hai đứa nó. Phúc sống khá tình cảm, mặc dù biết Nhung không quan tâm gì nó nhiều nhưng nó vẫn một mực theo đuổi Nhung. Phương và Đức cũng nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được, chính cái sợi dây chuyền và cái đồng hồ kia cũng là Phúc mua cho. Bởi vậy mới nói hai thằng Phương và Đức vừa nhìn đã nhận ra. Phương thở dài một hơi, không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Nó không ngờ con Nhung lại là người như vậy, jav địt dâm đãng bạn của con thà nói một câu để Phúc không còn