Tag: QQOG-012

mua vui quản lý cùng em dâu để kiếm tiền

mua vui quản lý cùng em dâu để kiếm tiền, để sư tỷ chịu phạt cùng đệ chứ. – Ai zà, càng nghĩ ta càng thấy bực à, cái gã Tề Hạo đó, không nương tình ta gì cả, phạt đệ nặng như vậy, uổng công ta yêu thương hắn. Đúng là đồ kênh kiệu mà… Thấy Linh Nhi nói như vậy, Tiểu Phàm có một chút nhói đau trong lòng, nàng đâu biết, hắn từ lâu đối với nàng không chỉ có ham muốn tình dục. Trái tim hắn đã yêu nàng say đắm từ khi nào… – Sư tỷ không nên nói vậy. Tề sư huynh chấp hành Giới luật đường, mỗi ngày chủ tịch quan hệ với nhân tình khiêu gợi nếu huynh ấy bỏ qua cho đệ, thì đó sẽ là tiền lệ xấu cho