Tag: ROYD-117

Đang nấu ăn ôn lại kỷ niệm xưa đọc truyện ké

Đang nấu ăn ôn lại kỷ niệm xưa đọc truyện ké , tôi không ngờ tới là Khả Hân ôm một đống ga trải giường và mền trên tay mở cửa nhà tắm rồi bước vào. Điều này khiến cho tôi sững sờ, khi tôi nhìn kỹ hơn thì đó cũng là điều bình thường, bởi vì nàng đang dùng cả hai tay ôm ga trải giường và chăn, những tấm ga trải giường kia xếp chồng lên nhau tương đối cao, mặt nàng cũng cao, cho nên chặn tầm mắt nàng, may mắn cửa nhà tắm ở ngay bên cạnh cửa phòng ngủ của chúng tôi, thèm được từ phía sau Phim sex ra khỏi phòng ngủ một vòng là nhà tắm. Khả Hân ôm một đống ga trải giường và đồ