Tag: SSIS-641

giới trẻ thầm yêu chăm sóc bệnh nhân trong penhouse

giới trẻ thầm yêu chăm sóc bệnh nhân trong penhouse, nói với mẹ rằng ba nứng cặc hồi tối qua là còn có nguyên nhân khác hay không?” Mẹ: “Ừ, nhưng con không nói nguyên nhân gì” Tôi: “Nguyên nhân là… đêm nay ba sẽ được đụ cô Lan” Mẹ: “Cái gì??? Ổng nói với con chuyện này hả?” Tôi: “Dạ, ổng yêu cầu con cho phép và con đã tặng ổng” Mẹ: “Cái gì? Ba con đã yêu cầu con cho phép ổng đụ em gái ổng… và con đã cho phép?” Tôi: “Dạ, phim sex mẹ trẻ mỗi ngày bạn của con mẹ à… tối nay ổng sẽ đụ cổ trong phòng con đó” Mẹ: “Vậy tại sao con Lan lại rất muốn cho mẹ biết chuyện này?” Tôi: “Tại vì chúng