Tag: SSIS-698

lặng nhìn anh ấy em ko làm được dáng ngon

lặng nhìn anh ấy em ko làm được dáng ngon, thân một bóng hoài tôi cũng ái ngại cho nó… Nhưng tôi nghĩ là Mình có nhiều mối tình khác, hân hoan chủ tịch chịch thư ký đuợc lên đỉnh đúng không? – Thật ra hiện tại tôi có liên hệ tình cảm với hai người đàn bà khác. Người thứ nhất ở Sóc Trăng, cô ta có một cửa hàng buôn bán. Mình không quen cô ta đâu. Còn người thứ hai thì… chắc Mình ngạc nhiên… – Thấy Mình do dự thì chắc tôi biết người đó rồi. Thì Mình cứ nói ra đi, chúng ta đã quyết định hoàn toàn trung thực với nhau mà. – Người thứ hai là… Huệ, con gái của Mình. Cả cô Thảo và con Lan