Tag: SSIS-737

thỏa mãn ông chủ cùng em dâu đuợc lên đỉnh

thỏa mãn ông chủ cùng em dâu đuợc lên đỉnh, chiến thì có ghi chú rằng phải có được công ty đóng tàu và quy trình sản xuất. Điều kiện vô cùng dễ dàng nhưng không phải muốn là có thể có được. Ví dụ như tàu du hành vũ trụ vẫn còn vô số dấu chấm hỏi chưa được mở khóa. Chứng tỏ cần phải có các điều kiện cao hơn mới có thể sở hữu được. Và đây cũng không phải là một cái tàu có thể sử dụng liền được, mỗi ngày chủ tịch chén cấp dưới xinh đẹp đây chỉ là một mảnh bảng vẽ, muốn sử dụng được cũng cần thông qua chế tạo. Phương đắm chìm vào cửa hàng của hệ thống, bởi nó vô cùng thích những thứ