Tag: TMW088_4

lén lút ông chủ địt nhân viên đuợc lên đỉnh

lén lút ông chủ địt nhân viên đuợc lên đỉnh, thậm chí là không tiến bộ chút nào khiến Điền Bất Dịch hết sức không vừa lòng. Còn Tô Như sư nương từ sau đêm ở hồ nước không trách mắng y nửa lời, chỉ nhìn y cười cười. Nụ cười của nàng làm y nhột nhạt toàn thân. Trong 6 tháng này, Linh Nhi cũng không cho Tiểu Phàm động vào người nàng nữa, mỗi ngày chủ tịch cùng em dâu dâm dục tất cả chỉ vì muốn Tiểu Phàm luyện xong tầng thứ ba Ngọc Thanh cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh đạo. Chỉ khổ cho Tiểu Phàm, Linh Nhi nứng thì đã có Tề Hạo thỏa mãn, còn Tiểu Phàm thì làm gì có ai, y chỉ còn