Tag: WAAA-288

say rượu giám đốc chịch tại nhà riêng

say rượu giám đốc chịch tại nhà riêng, hai” “Vậy thì con nói cho dì nghe đi” “Nói chuyện gì?” “Dì biết con đã ham muốn dì trong nhiều năm, jav địt chăm sóc bệnh nhân trong giờ nghỉ giai lao dì muốn biết con đã bắt đầu muốn quan hệ tình dục với dì từ khi nào” “Nhưng mà… sao dì biết?” “Vì từ lúc dì có thai lần đầu tiên, dì nhìn thấy sự ham muốn trong mắt con, ham muốn dì hoặc cơ thể của dì” “Vậy là dì biết con đã ham muốn dì rồi à?” “Đúng đó, và đó là nguyên nhân ba con bỏ con và cho con ngôi nhà khác” “Cái gì? Ba con đã biết con ham muốn dì sao? Bằng cách nào?” “Vì dì đã nói cho ổng