Tag: WMOG-009

Một ngày bố dượng giúp cô vợ Kana Morisawa

Một ngày bố dượng giúp cô vợ Kana Morisawa, bước ra cửa về công ty, Phim sex bị sếp nữ vì chán chồng Karen Kaede để lại Phúc nằm đó suy tư giờ sẽ nói gì với chồng Hương đây. Phúc lấy điện thoại ra nhắn cho chồng Hương, chiều nay gặp chỗ cũ. Rồi cũng mặc áo về công ty. – Hương! Nếu chồng em biết hết những chuyện về em thì em sẽ làm thế nào – Phúc hỏi với ra khi Hương vừa bước ra cửa. – Vậy thì phải xem chồng em phản ứng và xử lý mọi chuyện như thế nào đã – Hương trả lời vọng lại rồi bước ra khỏi cửa phòng. Nói về tôi, sau khi về phòng 904 trong đầu tôi muôn vàn suy nghĩ vang lên, tại