Chồng yếu sinh lý cho tôi đụ để được vú bự và cái kết , chơi. Hôm nay là ngày đầu gặp nhóm này, mẹ kế vì chán chồng nhưng nhóm này lại khiến tôi hết bất ngờ này rồi đến bây giờ khác, bất ngờ đầu tiên là Hương đã bị thằng Huy share cho Thằng Luân, đã vậy Hương đã qua tay tất cả 4 thằng trong nhóm. Sau khi ra quán nhậu, không chỉ có nhóm này không mà còn có thêm 1 người nữa đó là bạn trai của Mai. Nhìn mặt thằng này không mấy thiện cảm, nhìn nó gian gian điểu điểu sao đó. Quá trình nhậu nhẹt thì không có gì lạ, thì cũng ăn uống, reo hò cụng ly này kia rồi uống mà thôi. Rồi