tiểu tam cưỡi ngựa thân mật với người tình để được lên chức, hai mắt nó híp lại rồi nhìn Phương hỏi. “Đúng… Trong thời gian dịch kia tao có tìm hiểu về chứng khoán, cũng đã chơi qua rất nhiều lần. Mất cũng có mà lời trong đó cũng có.” Phương lại tiếp tục nói. “Qua thời gian đó tao đã có kinh nghiệm trong việc này, hai người xem đi, giới trẻ tranh thủ cùng em nhân viên gợi cảm đây là số tiền đã có được qua thời gian tìm hiểu.” Để dẫn chứng cho lời nói của mình, Phương không ngần ngại cho hai người xem số tiền chính chủ nằm trong tài khoản ngân hàng của nó. “Hai… bốn… sáu… Chín số… Mười số… Đựu má… Hai