Cô bạn thân là tình nhân khi về quê , tao? Bỏ ra ngay không tao đánh mày chết nhé… đồ khốn nạn! – Khốn nạn này… khốn nạn này… Nó gằn lên lên ghì lấy đùi mẹ dộng mạnh buồi vào cái lồn đang khô khan của mẹ, nhưng cú thúc trời giáng lại do bị khóa tay nên mẹ bất lực chỉ oằn lên rên: – Á… ah… á… á… đau… địt mẹ… á… mày… á… ah… Mẹ ưỡn lên vì thốn lẫn rát môi mẹ bậm lại tưởng bật máu, rồi mẹ khóc mà nó không biết rằng sâu thẳm trong nỗi đau của mẹ. Trong tâm hồn tội lỗi mẹ đã chả cho nó chơi từ lần thứ hai rồi, vậy mà nó không hiểu ra ngược