Cô hàng xóm đụ mẹ kế khi về quê , đã như ngọn đèn dầu sắp cạn, đến một tia hy vọng sống cuối cùng cũng tuyệt rồi. Xem ra ông còn thở được tới bây giờ chẳng qua là nhờ vào kỳ dược Tam Nhật Tất Tử Hoàn của quỷ y để kéo dài chút hơi tàn, cùng lắm kéo dài sinh mệnh thêm ba ngày nữa mà thôi. Ông lo lắng trộm nghĩ “Tên yêu nhân bị thương tuy nặng, Phim sex bị sếp nữ \ nhưng chưa phạm vào căn nguyên. Sau khi ta chết đi, hắn tất sẽ quay lại giết người diệt khẩu. Đến lúc ấy không chỉ hai đứa trẻ này, mà e rằng tính mệnh của mọi nhà trong thôn cũng đều lâm