cô vợ trẻ và gái quê Azumi Mizushima , nó nhiều lúc là vậy. Lời nói nhiều không bằng hành động. “Dạ.” Như đáp lại, cô vợ trẻ và có bầu cho đám bạn địt nàng đến giờ vẫn còn đang cảm thấy hồi hộp đến vô cùng. Phương tắt máy, nó ngẫm nghĩ một hồi. Chỉ là hai trăm triệu mà thôi, nó dư sức có thể trả. Nhưng nó không ngờ rằng lại vì hai trăm triệu mà lại khiến một gia đình, một cô gái lâm vào tình cảnh này. Nó nhìn vào tài khoản phụ của nó, trong tài khoản phụ của nó hiện tại còn hơn hai trăm triệu. Còn tài khoản chính còn chỉ hơn mười triệu. “Có tiền thật là thoải mái…” Nó