Cùng vợ thèm được may mắn , vào mu lồn, tiếng nhóp nhép sọc xẹt phát ra từ sâu trong cổ họng của Hương. Cho ta thấy cuộc hành lạc đang dần đi vào cao trào. Thằng Luân đâm cú cọc cuối cùng giữ chặt ớ đó mà bất động trong giây lát, được cô con gái nhiệt tình giúp đỡ Hương vùng vẫy phần dưới có lẽ cú q… Đâm quá sâu của nó làm Hương thốn, nó không chịu rút ra liền mà còn giữ chặt ở đó nữa, nên Hương vùng dẫy. Miệng Hương cũng đang chịu chung số phận thằng phía trên đâm sâu cu vào trong cuống họng của Hương mà bắn vào đó, thằng này cũng gồng người rồi giữ yên con