Cùng vợ và thầy giáo dạy kèm vì chán chồng , phải chờ hết 15 phút mới được ra đón. Nhìn đồng hồ mới 6 phút 34 giây… – Bình thường thì còn được, bây giờ chị Hương sỉn rồi tao sợ, tụi mày cũng biết khi có cồn trong người chị Hương dâm lên cởi nào rồi, chưa nói lúc đầu chúng mình còn bỏ viên thuốc kích thích vào ly chị ấy nữa – Một thằng khác lên tiếng. – Viên thuốc đó mình cho uống lúc 11h mấy bây giờ đã 3h sáng rồi, 3 – 4 tiếng đồng hồ rồi, mẹ kế vì chán chồng nó tan từ đời nào rồi cũng nên – Một thằng trả lời. – Thằng bán thuốc cho tao nó nói thuốc này tuy