Đang nấu ăn sếp đến thỏa mãn giúp cô vợ may mắn , bữa ăn sáng, đám đệ tử Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Phim sex thèm được giữa cơn mưa bão Tín, Thư và Trương Tiểu Phàm được đưa tới một ngọn núi. Bọn Họ luyện chiêu thức vào buổi sáng để khởi động. Rồi sau đó, Tống Đại Nhân đưa cho Trương Tiểu Phàm một con dao quắm và nói: – Tiểu Phàm, cầm lấy và đi chặt trúc đi? – Chặt trúc ạ? Trương Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đón con dao quắm từ tai đại sư huynh: – Phải rồi, Tiểu Phàm, gia nhập Đại Trúc Phong, việc đầu tiên là phải chặt trúc, và chặt trong 5 năm. – Đỗ Tất Thư lên tiếng… – Á,