Gạ đụ tên bệnh nhân cô con gái dâm đãng, bác sĩ? ” Bác sĩ: “Mọi thứ có vẻ bình thường, sắp đi lấy chồng đến… có thai Đụ cô chồng lén chịch nhưng cô cậu nên đến đây khám thường xuyên mỗi tháng một lần” Mẹ: “Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ tới đây thường xuyên. Và chúng tôi muốn chính tay bác sĩ đỡ đẻ cho cháu tôi” Bác sĩ: “Con cô cũng đã nói cho tôi biết như vậy. Cô Lan này, tôi muốn hỏi cô một chuyện” Cô Lan: “Chuyện gì hả bác sĩ? ” Bác sĩ: “Cô có ngủ với chồng cô tuần vừa qua không? ” Cô Lan: “Không, anh ta bận công việc nên đã không gặp tôi hơn nữa tháng nay rồi” Bác sĩ: “Vậy thì gọi cho