Lén sếp đến thỏa mãn giúp cô vợ của cô nàng Ai Uehara , thanh trường kiếm sau lưng, chỉ thấy thanh kiếm trong như thu thuỷ, sáng mà không lóa mắt, kéo theo một làn sáng xanh nhàn nhạt. “Hảo kiếm!” Phổ Trí không kềm được thốt lên. Hắc y nhân hừ khẽ, tay nắm kiếm quyết, chân đạp theo thất tinh, bước liên tục bảy bước, trường kiếm chớp chĩa lên trời,thèm được từ phía sau Phim sex trong miệng lầm rầm hét lớn: – CỬU THIÊN HUYỀN SÁT… – HOÁ VI THẦN LÔI… – HOÀNG HOÀNG THIÊN UY… – DĨ KIẾM DẪN CHI! Chỉ trong khoảnh khắc, mây đen trên trời phút bỗng cuộn lên không ngừng, tiếng sấm ùng ùng,