Mẹ đi vắng mà làm liều nghịch lồn , hạn, cô vợ trẻ và bố ở nhà Azumi Mizushima có vật phẩm cần điều kiện mới mở ra được. Giống như các vật phẩm gia dụng hằng ngay thì có thể mua được với số lượng không giới hạn, với số điểm vài chục hoặc vài trăm tùy mức độ quan trọng của vật phẩm. Thấy một chiếc điện thoại Iphone mới nhất chỉ có giá mười điểm thì mới thấy được mức độ cao cấp của hệ thống. Các vật phẩm bị che còn có cái giá trên trời, lên tới tận năm sáu chữ số. Còn làm sao để mở được những vật phẩm đó thì cũng rất đơn giản. Phương bấm vào một vật phẩm mang lên tàu