Một ngày thầy giáo giúp cô vợ Mei Satsuki, mượn đống tập của con Trang cùng bàn. Con nhỏ này tuy học dốt, phá phách nhưng không hiểu sao bài nào nó cũng chép đầy đủ… Được 10p thì Phát cũng vào lớp, Kiên lơ thằng Phát vì không dám đối diện. Nó biết không ai sinh ra được lựa chọn giới tính của mình, nhưng nó không biết mở lời ra sao… Cô giáo cũng đã vào lớp. Hôm nay cô lại phát cho 1 đống đề cương bắt cả lớp ngồi học. Tiếng rù rì học bài của đám bạn dần vang lên, Phim sex thèm được chịch “hành hạ” Mei Satsuki con Trang ngồi cạnh bàn cũng vờ đưa tờ giấy lên che mặt học còn tay thì thò