Một ngày tôi đã ngoại tình vì chán chồng , thời gian, Trương Tiểu Phàm đã ở trên núi Thanh Vân được sáu tháng. Lục sư huynh Đỗ Tất Thư trước nay đảm nhiệm việc nấu ăn cho tất cả mọi người trên Đại Trúc phong, nhưng từ ngày có Tiểu Phàm thì việc nấu ăn trong nhà bếp giao cả lại cho y. Nói ra cũng kì quái, về tu hành đạo pháp, y chẳng tỏ ra có chút tài hoa nào, 6 tháng trời trên Đại Trúc Phong không chặt nổi một gốc trúc. Thế nhưng khả năng bếp núc thì đúng là trời phú, nấu nướng chẳng cần thầy dạy mà tự vỡ vạc, cơm canh đưa ra thơm ngon