Nữ lớp trưởng tiền bối sắp đi lấy chồng đến… có thai,
Nghe câu hỏi của tôi, bà bác sĩ nhìn sang cô tôi và cười khúc khích. Trong khi đó cô tôi rất xấu hổ, mặt cô bỗng đỏ ửng lên.
Bác sĩ: “À, cậu có thể làm mọi tư thế, nhưng theo tôi thì tư thế truyền giáo sẽ thành công hơn hết. Tôi khuyên cậu nên xuất tinh vào trong âm đạo của cô ta trong khi đang ở tư thế truyền giáo”
Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rồi ra về.