Sau 5 năm kết hôn, bình thường từ phía sau , giác ra, từ phía sau Phim sex nhìn vợ hai bên cầu có làn nước chảy mãi xuống, trong leo lẻo, nhưng ở giữa không thấm một giọt nước nào. Ánh nắng xuyên qua lớp màu bảy sắc chiếu rọi lên cầu, tán xạ làn nước, tạo thành cầu vồng lóng lánh. Vị đạo sĩ thấy bộ dạng say sưa mê mẩn của hai đứa, bèn bảo: Các đệ cẩn thận đấy, dưới cái cầu này là vực sâu không đáy, vô ý mà rơi xuống đó, thì chết không có chỗ chôn đâu. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đều giật thót, vội vàng trấn định lại tinh thần, đi đứng cẩn thận. Hồng Kiều này thật