Tag: SSIS-588

sung sướng quản lý chịch thư ký đáng đồng tiền

sung sướng quản lý chịch thư ký đáng đồng tiền, trên bàn đó. Hương nhìn ông già rồi hỏi: Tối qua có chuyện gì sao tôi không nhớ gì hết vậy. sao tôi lại ngủ ở đây. Ông già: Người cô toàn mùi rượu, chắc say xỉn nên không nhớ gì rồi, đêm qua cô chỉ đường cho thằng cháu của tôi, rồi đi nhờ nhà vệ sinh, thấy cô đi lâu quá mà không ra, nên chúng tôi vào xem thì thấy cô nằm rụt trong đó, nên diều cô ra đây. Hương: Tôi xỉn sao, niềm vui anh trai chén cấp dưới để kiếm tiền tôi nhớ khi chỉ đường cho anh gì đó tôi còn rất tỉnh mà. Ông già: Chắc lúc đó rượu chưa thấm, nên cô tỉnh, nhưng khi cô vào