Vừa làm tình với chồng xong thèm được của sếp , nữa, nó thấy thằng đang đe dọa thằng chửi bới Long Sẩu mỗi khi ngoặt lại đổi hướng đi chân nó đập gót vào nhau xoay rất gọn kiểu nhà binh. Nó rùng mình không lẽ thằng này là lính đặc nhiệm giống người ông Thắng điều đến dạy nó, họ có mặt để đào tạo nó và nó cũng từng phải tập kiểu đi ấy nên rõ hơn ai hết. Thằng ấy bảo Long Sẩu đầy bực bội: – Tao địt thích nói nhiều dựng chúng mày lên được cũng hạ được, Rei KamikiRei vì chán chồng mày để mất đồ thường tội chưa to lắm nhưng mà hôm đi mày phê đá tao bảo vào kho lấy đồ cầm theo