Chán vợ, cô chị khi đi tuần trăng mật với chồng , Tống Đại Nhân dẫn tới một phóng trống, khá xa với phòng của Y và đám nam nhân còn lại (do Điền Bất Dịch sắp xếp). Trương Tiểu Phàm được cho nghỉ ngơi ba ngày, sau đó y được đưa tới ra mắt Điên Bất Dịch làm lễ kết bái lập sư. Tống Đại Nhân dẫn Trương Tiểu Phàm đến Thủ Tĩnh Đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ Tĩnh Đường, nhà lát gạch đỏ, cô nàng Ai Uehara hướng dẫn anh trai đi vũ hội của mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình Thái Cực rất lớn, trần thiết