Chán vợ, vợ ở nhà bị sếp và cấp dưới khi đi tuần trăng mật với chồng , nguy. Thế này, thế này, thế này thì phải làm sao mới được?” Phổ Trí đại sư ruột rối như tơ vò, chân tu đạo hạnh của ông rất cao, nhưng một là biết rằng mình sắp chết, tâm thần cũng hoảng hốt vài phần, hai nữa là lo lắng cho sinh mạng của bách tính vô tội, yêu nhân kia xem ra là người có thân phận địa vị cực cao trong Thanh Vân Môn, nếu đi bừa lên núi cầu cứu, Phim sex bú cu cho dượng vú bự và cái kết e rằng được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều. Nhưng điều khiến ông di hận nhất là vẫn có một việc, chính là điều ông bình sinh đại